ATV Safari

ATV-safari... samo je kopnena izvedba Jet Ski Safarija - „civiliziranija“ verzija svima poznatog Camel Trophy-ja. Kroz šumu, preko livada i potoka, makadamom, cestom ... jednostavno – nema pravila niti prepreka, ali pod strogim nadzorom vodiča.

ATV SAFARI može biti kreiran kao jedinstveni i zaseban Team-building program, ili kao jedan od side-event-a u već postojećem Team-building programu.